Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Sənayenin inkişafı haqqında     2012-ci ilin yanvar-may aylarında sənaye sahələrində fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektləri tərəfindən 13,3 milyard manatlıq məhsul istehsal olunmuş və xidmətlər göstərilmişdir.
     Ãœmumi istehsalın 92,9 faizi sənaye mallarının istehsalı, 7,1 faizi isə sənaye xarakterli xidmətlərin hesabına yaradılmışdır. Sənayenin qeyri-dövlət müəssisələri tərəfindən 11,0 milyard manatlıq və ya ümumi istehsalın 82,8 faizi qədər, dövlət müəssisələri tərəfindən isə 2,3 milyard manatlıq sənaye məhsulu istehsal olunmuş və xidmətlər göstərilmişdir.
     Yanvar-may aylarında istehlakçılara 13314,7 milyon manatlıq və ya bütün sənaye istehsalının 100,1 faizi qədər sənaye məhsulu göndərilmişdir. Eyni zamanda 2012-ci il iyun ayının əvvəlinə sənaye müəssisələrinin anbarlarında 196,2 milyon manatlıq hazır məhsul ehtiyatı olmuşdur.
     Sənaye müəssisələrinin anbarlarında başqa müəssisələrdən alınmış və satış üçün nəzərdə tutulmuş 10,8 milyon manat məbləğində digər mallar da olmuşdur.