Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Birjaların fəaliyyəti haqqında     2012-ci ilin birinci yarısında Bakıda fəaliyyət göstərmiş birjalar tərəfindən keçirilmiş 306 hərracda 6133298,0 min manatlıq valyuta ehtiyatları və qiymətli kağızlar realizə olunmuşdur.
     Fəaliyyət göstərdiyi dövrdə keçirilən hərracların sayına və dövriyyənin ümumi həcminə görə Bakı Banklararası və Bakı Fond valyuta birjaları xüsusi yer tutur. Bakı Banklararası valyuta birjasında 384848,0 min manatlıq valyuta ehtiyatlarının satışı həyata keçirilmişdir. Bakı Fond birjasında 5748,4 min manatlıq qiymətli kağızlar satılmışdır.