Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Sənayenin inkişafı haqqında2012-ci ilin yanvar-oktyabr aylarında sənaye sahələrində fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektləri tərəfindən 25,2 milyard manatlıq məhsul istehsal olunmuş və xidmətlər göstərilmişdir.
Ãœmumi istehsalın 92,4 faizi sənaye mallarının istehsalı, 7,6 faizi isə sənaye xarakterli xidmətlərin hesabına yaradılmışdır. Sənayenin qeyri-dövlət müəssisələri tərəfindən 20,7 milyard manatlıq və ya ümumi istehsalın 81,9 faizi qədər, dövlət müəssisələri tərəfindən isə 4,5 milyard manatlıq sənaye məhsulu istehsal olunmuş və xidmətlər göstərilmişdir.
Yanvar-oktyabr aylarında istehlakçılara 25295,4 milyon manatlıq və ya bütün sənaye istehsalının 100,3 faizi qədər sənaye məhsulu göndərilmişdir. Eyni zamanda 2012-ci il noyabr ayının əvvəlinə sənaye müəssisələrinin anbarlarında 177,4 milyon manatlıq hazır məhsul ehtiyatı olmuşdur.
Sənaye müəssisələrinin anbarlarında başqa müəssisələrdən alınmış və satış üçün nəzərdə tutulmuş 12,6 milyon manat məbləğində digər mallar da olmuşdur.