Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Sənayenin inkişafı haqqında2013-cü ilin yanvar ayında sənaye sahələrində fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektləri tərəfindən 2,7 milyard manatlıq məhsul istehsal olunmuş və xidmətlər göstərilmişdir.
Ãœmumi istehsalın 91,1 faizi sənaye mallarının istehsalı, 8,9 faizi isə sənaye xarakterli xidmətlərin hesabına yaradılmışdır. Sənayenin qeyri-dövlət müəssisələri tərəfindən 2,1 milyard manatlıq və ya ümumi istehsalın 77,8 faizi qədər, dövlət müəssisələri tərəfindən isə 0,6 milyard manatlıq sənaye məhsulu istehsal olunmuş və xidmətlər göstərilmişdir.
Cari ilin yanvar ayında istehlakçılara 2670,9 milyon manatlıq və ya bütün sənaye istehsalının 99,1 faizi qədər sənaye məhsulu göndərilmişdir. Eyni zamanda 2013-ci il fevral ayının əvvəlinə sənaye müəssisələrinin anbarlarında 205,4 milyon manatlıq hazır məhsul ehtiyatı olmuşdur.
Sənaye müəssisələrinin anbarlarında başqa müəssisələrdən alınmış və satış üçün nəzərdə tutulmuş 11,1 milyon manat məbləğində digər mallar da olmuşdur.