Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Nəqliyyat və rabitə müəssisələrində işçilərin sayı və orta aylıq əmək haqqı2010-cu ilin yanvar-iyun aylarında nəqliyyat müəssisələrində siyahı tərkibində olan işçilərin orta sayı əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 1,2 min nəfər və ya 2,1 faiz çoxalaraq 58,7 min nəfər təşkil etmişdir. İşçilərin orta aylıq əmək haqqı əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 1,2 faiz artaraq 399,1 manat olmuşdur. Bu da əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 4,6 manat çox olmuşdur. Rabitə müəssisələrində siyahı tərkibində olan işçilərin orta sayı 52,6 faiz artaraq 15,9 min nəfər, bir işçinin orta aylıq əmək haqqı əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 2,4 faiz azalaraq 667,0 manat olmuşdur. Cari ilin yanvar-iyun aylarında dövlət sektorunda çalışanların orta aylıq əmək haqqı 445,7 manat olmuşdur, bu da əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 14,6 faiz artmışdır. Qeyri-dövlət bölməsində çalışan rabitə işçilərinin orta aylıq əmək haqqı 947,9 manat təşkil etmişdir.