Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Sənayenin inkişafı haqqında2013-cü ilin yanvar-may aylarında sənaye sahələrində fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektləri tərəfindən 12438,8 milyon manatlıq məhsul istehsal olunmuş və xidmətlər göstərilmişdir. Ãœmumi istehsalın 90,8 faizi sənaye mallarının istehsalı, 9,2 faizi isə sənaye xarakterli xidmətlərin hesabına yaradılmışdır. Sənayenin qeyri-dövlət müəssisələri tərəfindən 9996,9 milyon manatlıq və ya ümumi istehsalın 80,4 faizi qədər, dövlət müəssisələri tərəfindən isə 2441,9 milyon manatlıq sənaye məhsulu istehsal olunmuş və xidmətlər göstərilmişdir. Cari ilin yanvar-may aylarında istehlakçılara 12483,3 milyon manatlıq və ya bütün sənaye istehsalının 100,4 faizi qədər sənaye məhsulu göndərilmişdir. Eyni zamanda 2013-cü il iyun ayının əvvəlinə sənaye müəssisələrinin anbarlarında 186,3 milyon manatlıq hazır məhsul ehtiyatı olmuşdur. Sənaye müəssisələrinin anbarlarında başqa müəssisələrdən alınmış və satış üçün nəzərdə tutulmuş 11,8 milyon manat məbləğində digər mallar da olmuşdur.