Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Sənayenin inkişafı haqqında2013-cü ilin yanvar-sentyabr aylarında sənaye sahələrində fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektləri tərəfindən 22139,9 milyon manatlıq məhsul istehsal olunmuş və xidmətlər göstərilmişdir. Ãœmumi istehsalın 91,1 faizi sənaye mallarının istehsalı, 8,9 faizi isə sənaye xarakterli xidmətlərin hesabına yaradılmışdır. Sənayenin qeyri-dövlət müəssisələri tərəfindən 18110,7 milyon manatlıq və ya ümumi istehsalın 81,8 faizi qədər, dövlət müəssisələri tərəfindən isə 4029,2 milyon manatlıq sənaye məhsulu istehsal olunmuş və xidmətlər göstərilmişdir. Cari ilin yanvar-sentyabr aylarında istehlakçılara 22253,3 milyon manatlıq və ya bütün sənaye istehsalının 100,5 faizi qədər sənaye məhsulu göndərilmişdir. Eyni zamanda 2013-cü il oktyabr ayının əvvəlinə sənaye müəssisələrinin anbarlarında 169,9 milyon manatlıq hazır məhsul ehtiyatı olmuşdur. Sənaye müəssisələrinin anbarlarında başqa müəssisələrdən alınmış və satış üçün nəzərdə tutulmuş 12,3 milyon manat məbləğində digər mallar da olmuşdur.