Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Əmtəə bazarı haqqında2013-cü ilin yanvar-sentyabr aylarında pərakəndə ticarət dövriyyəsinin həcmi 7053,6 milyon manat və ya 2012-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 13,2 faiz çox olmuşdur. Pərakəndə ticarət bazarında satılmış istehlak mallarının 42,5 faizi ərzaq, 57,5 faizi qeyri-ərzaq mallarının hesabına formalaşmışdır. Əmtəələrin 16,8 faizi hüquqi şəxslərin, 45,7 faizi hüquqi şəxs yaratmadan ticarət fəaliyyəti göstərən fərdi sahibkarların, 37,5 faizi isə bazar və yarmarkalarda fəaliyyət göstərən fiziki şəxslərin şəbəkələrində realizə olunmuşdur. Yanvar-sentyabr aylarında elektron ticarət dövriyyəsinin həcmi 1657,7 min manat təşkil etmişdir ki, onun da 84,3 faizi pərakəndə, 15,7 faizi isə topdansatış elektron ticarət dövriyyəsinin payına düşmüşdür.