Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Nəqliyyat və rabitə müəssisələrində işçilərin sayı və orta aylıq əmək haqqı2013-cü ilin yanvar-avqust aylarında şəhərin nəqliyyat müəssisələrində çalışan işçilərin orta siyahı sayı 52,9 min nəfər olmuşdur ki, bu da əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 4,1 min nəfər və ya 8,5 faiz çox olmuşdur. Çalışanların orta aylıq əmək haqqı isə 6,5 faiz artaraq 615,0 manat təşkil etmişdir 2013-cü ilin yanvar-avqust aylarında rabitə müəssisələrində çalışan işçilərin orta siyahı sayı 18,2 min nəfər olmuşdur ki, bu da əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 6,8 faiz artmış, orta aylıq əmək haqqı isə əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən 6,9 faiz artaraq 827,2 manat təşkil etmişdir. Cari ilin yanvar-avqust aylarında dövlət sektorunda çalışanların orta aylıq əmək haqqı 628,5 manat olmuşdur ki, bu da əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 10,1 faiz çoxdur. Qeyri-dövlət bölməsində çalışan rabitə işçilərinin orta aylıq əmək haqqı isə əvvəlki illə müqayisədə 1,7 faiz artaraq 1062,5 manat təşkil etmişdir.