Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Nəqliyyat və rabitə müəssisələrində işçilərin sayı və orta aylıq əmək haqqı2014-cü ilin yanvar-may aylarında şəhərin nəqliyyat müəssisələrində çalışan işçilərin orta siyahı sayı 54,9 min nəfər olmuşdur ki, bu da əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 2,2 min nəfər və ya 4,2 faiz çox olmuşdur. Çalışanların orta aylıq əmək haqqı isə 3,4 faiz artaraq 624,2 manat təşkil etmişdir.
2014-cü ilin yanvar-may aylarında rabitə müəssisələrində çalışan işçilərin orta siyahı sayı 18,6 min nəfər olmuşdur ki, bu da əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 2,6 faiz artmış, orta aylıq əmək haqqı isə əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən 7,3 faiz artaraq 897,6 manat təşkil etmişdir.
Cari ilin yanvar-may aylarında dövlət sektorunda çalışanların orta aylıq əmək haqqı 694,3 manat olmuşdur ki, bu da əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 12,1 faiz çoxdur. Qeyri-dövlət bölməsində çalışan rabitə işçilərinin orta aylıq əmək haqqı isə əvvəlki illə müqayisədə 3,5 faiz artaraq 1133,6 manat təşkil etmişdir.