Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Nəqliyyat və rabitə müəssisələrində işçilərin sayı və orta aylıq əmək haqqı2010-cu ilin yanvar-sentyabr aylarında nəqliyyat müəssisələrində siyahı tərkibində olan işçilərin orta sayı əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 2,0 min nəfər və ya 3,6 faiz çoxalaraq 58,5 min nəfər təşkil etmişdir. İşçilərin orta aylıq əmək haqqı əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 4,7 faiz artaraq 409,2 manat olmuşdur. Bu da əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 18,2 manat çox olmuşdur. Rabitə müəssisələrində siyahı tərkibində olan işçilərin orta sayı 53,2 faiz artaraq 15,9 min nəfər, bir işçinin orta aylıq əmək haqqı əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 2,6 faiz azalaraq 654,1 manat olmuşdur. Cari ilin yanvar-sentyabr aylarında dövlət sektorunda çalışanların orta aylıq əmək haqqı 425,1 manat olmuşdur, bu da əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 10,6 faiz artmışdır. Qeyri-dövlət bölməsində çalışan rabitə işçilərinin orta aylıq əmək haqqı 910,1 manat təşkil etmişdir.