Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Sənayenin inkişafı haqqında2015-ci ilin yanvar-iyun aylarında sənayedə istehsal olunmuş malların və göstərilmiş xidmətlərin həcmi 2,8 faiz artaraq 10976,5 milyon manat təşkil etmişdir. Sənaye məhsulunun 75,3 faizi mədənçıxarma, 18,7 faizi emal, 5,3 faizi elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı, 0,7 faizi su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı bölmələrində istehsal olunmuşdur. Ãœmumi istehsalın 84,4 faizi sənaye mallarının istehsalı, 15,6 faizi isə sənaye xarakterli xidmətlərin göstərilməsi hesabına yaradılmışdır. Sənayenin qeyri-dövlət müəssisələri tərəfindən 8527,2 milyon manatlıq və ya ümumi istehsalın 77,7 faizi qədər, dövlət müəssisələri tərəfindən isə 2449,3 milyon manatlıq sənaye məhsulu istehsal olunmuş və xidmətlər göstərilmişdir.
İstehsal edilmiş sənaye məhsullarının böyük əksəriyyəti istehlakçılara göndərilmiş, bununla yanaşı, iyul ayının əvvəlinə sənaye müəssisələrinin anbarlarında 200,8 milyon manatlıq hazır məhsul ehtiyatı olmuşdur.
Sənaye müəssisələrinin anbarlarında başqa müəssisələrdən alınmış və satış üçün nəzərdə tutulmuş 11,5 milyon manat məbləğində digər mallar da mövcud olmuşdur.