Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Nəqliyyat və rabitə müəssisələrində işçilərin sayı və orta aylıq əmək haqqı2015-ci ilin yanvar-may aylarında şəhərin nəqliyyat müəssisələrində çalışan işçilərin orta siyahı sayı 49,1 min nəfər olmuşdur. Çalışanların orta aylıq əmək haqqı isə 5,8 faiz artaraq 643,3 manat təşkil etmişdir.
2015-ci ilin yanvar-may aylarında rabitə müəssisələrində çalışan işçilərin orta siyahı sayı 18,8 min nəfər olmuşdur, orta aylıq əmək haqqı isə əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən 5,3 faiz artaraq 921,0 manat təşkil etmişdir.
Cari ilin yanvar-may aylarında dövlət sektorunda çalışanların orta aylıq əmək haqqı 693,3 manat olmuşdur. Qeyri-dövlət bölməsində çalışan rabitə işçilərinin orta aylıq əmək haqqı isə 1157,7 manat təşkil etmişdir.