Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Nəqliyyat və rabitə müəssisələrində işçilərin sayı və orta aylıq əmək haqqı2015-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında şəhərin nəqliyyat müəssisələrində çalışan işçilərin orta siyahı sayı 50,6 min nəfər olmuşdur. Çalışanların orta aylıq əmək haqqı isə 5,2 faiz artaraq 661,2 manat təşkil etmişdir. 2015-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında rabitə müəssisələrində çalışan işçilərin orta siyahı sayı 18,9 min nəfər olmuşdur ki, bu da əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 0,7 faiz artmış, orta aylıq əmək haqqı isə əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən 1,7 faiz artaraq 913,6 manat təşkil etmişdir. Cari ilin yanvar-sentyabr aylarında dövlət sektorunda çalışanların orta aylıq əmək haqqı 694,9 manat olmuşdur ki, bu da əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 0,2 faiz çoxdur. Qeyri-dövlət bölməsində çalışan rabitə işçilərinin orta aylıq əmək haqqı isə əvvəlki illə müqayisədə 1,0 faiz artaraq 1138,4 manat təşkil etmişdir.