Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

İctimai iaşə2015-ci ildə ictimai iaşə dövriyyəsinin həcmi əvvəlki illə müqayisədə 17,5 faiz artaraq 752,4 milyon manat olmuşdur. Dövriyyənin 31,8 faizi hüquqi şəxs statuslu müəssisələrin, 68,2 faizi isə bu sahədə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fərdi sahibkarların payına düşür. Hüquqi şəxs statuslu müəssisələrdə dövriyyənin həcmi 2014-cü illə müqayisədə 14,8 faiz artaraq 239,4 milyon manat təşkil etmişdir.