Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Sənayenin inkişafı haqqında2016-cı ilin yanvar-mart aylarında sənayedə istehsal olunmuş malların və göstərilmiş xidmətlərin dəyəri 0,7 faiz azalaraq 5784,1 milyon manat təşkil etmişdir. Sənaye məhsulunun 75,6 faizi mədənçıxarma, 18,7 faizi emal, 5,1 faizi elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı, 0,6 faizi isə su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı sektorlarında istehsal olunmuşdur. Sənayedə qeyri-dövlət sektorunun payı 79,0 faiz olmuşdur. Ümumi istehsalın 81,4 faizi sənaye məhsulunun istehsalı, 18,6 faizi isə sənaye xarakterli xidmətlərin göstərilməsi hesabına yaradılmışdır. İstehsal edilmiş məhsulun böyük hissəsi istehlakçılara göndərilmiş, əvvəlki dövrlərdə yaranmış ehtiyatlar da nəzərə alınmaqla sənaye müəssisələrinin anbarlarında 01 aprel 2016-cı il vəziyyətinə 220,7 milyon manatlıq hazır məhsul olmuşdur. Sənaye müəssisələrinin anbarlarında başqa müəssisələrdən alınmış və satış üçün nəzərdə tutulmuş 12,3 milyon manat məbləğində digər məhsullar da mövcud olmuşdur.