Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

İctimai iaşə







2016-cı ilin yanvar-noyabr ayları ərzində ictimai iaşə dövriyyəsi əvvəlki ilin eyni dövrü ilə müqayisədə real ifadədə 0,3 faiz artaraq 701,7 milyon manat olmuşdur. Dövriyyənin 40,2 faizi hüquqi şəxs statuslu müəssisələrin, 59,8 faizi isə bu sahədə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fərdi sahibkarların payına düşür. Hüquqi şəxs statuslu müəssisələrdə dövriyyənin həcmi 2015-ci ilin yanvar-noyabr ayları ilə müqayisədə 19,4 faiz artaraq 282,1 milyon manat təşkil etmişdir.