Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Sənayenin inkişafı haqqında2016-cı ilin yanvar-dekabr aylarında sənayedə istehsal olunmuş malların və göstərilmiş xidmətlərin həcmi 0,3 faiz azalaraq 26,9 milyard manat təşkil etmişdir. Sənaye məhsulunun 77,2 faizi mədənçıxarma, 18,2 faizi emal, 3,9 faizi elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı, 0,7 faizi isə su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı sektorlarında istehsal olunmuşdur.
Sənayedə qeyri-dövlət sektorunun payı 80,8 faiz olmuşdur. Ümumi istehsalın 84,2 faizi sənaye məhsulunun istehsalı, 15,8 faizi isə sənaye xarakterli xidmətlərin göstərilməsi hesabına yaradılmışdır.
İstehsal edilmiş sənaye məhsulunun böyük hissəsi istehlakçılara göndərilmiş, əvvəlki dövrlərdə yaranmış ehtiyatlar da nəzərə alınmaqla sənaye müəssisələrinin anbarlarında 01 yanvar 2017-ci il vəziyyətinə 223,0 milyon manatlıq hazır məhsul olmuşdur.
Sənaye müəssisələrinin anbarlarında başqa müəssisələrdən alınmış və satış üçün nəzərdə tutulmuş 23,1 milyon manat məbləğində digər məhsullar da mövcud olmuşdur.