Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Nəqliyyat və rabitə müəssisələrində işçilərin sayı və orta aylıq əmək haqqı2016-cı ildə şəhərin nəqliyyat müəssisələrində çalışan işçilərin orta siyahı sayı 51,5 min nəfər olmuşdur. Çalışanların orta aylıq əmək haqqı isə 13,7 faiz artaraq 765,2 manat təşkil etmişdir.
2016-cı ildə rabitə müəssisələrində çalışan işçilərin orta siyahı sayı 17,7 min nəfər olmuşdur ki, bu da əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 93,9 faiz təşkil etmişdir, orta aylıq əmək haqqı isə əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən 6,3 faiz artaraq 970,0 manat təşkil etmişdir.
2016-cı ildə dövlət sektorunda çalışanların orta aylıq əmək haqqı 721,3 manat olmuşdur. Qeyri-dövlət bölməsində çalışan rabitə işçilərinin orta aylıq əmək haqqı isə əvvəlki il ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 8,9 faiz artaraq 1239,5 manat təşkil etmişdir.