Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Tikintinin əsas göstəriciləri2018-ci ilin yanvar-mart aylarında şəhərin iqtisadi və sosial sahələrinin inkişafı üçün bütün maliyyə mənbələrindən əsas kapitala 2061,4 milyon manat məbləğində vəsait yönəldilmişdir ki, bu da əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 75,0 faiz təşkil etmişdir. Ümumi vəsaitin 69,5 faizi qeyri-dövlət sektorunun, 30,5 faizi isə dövlət sektorunun payına düşmüşdür. Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərin 65,3 faizi tikinti-quraşdırma işlərinə sərf edilmişdir. 2018-ci ilin yanvar-mart aylarında tikinti müəssisələri tərəfindən yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin 66,4 faizini tikinti, yenidənqurma və genişləndirmə, 6,9 faizini əsaslı təmir, 6,2 faizini cari təmir, 20,5 faizini isə sair tikinti işləri təşkil etmişdir. Ümumi inşaat işlərinin 84,7 faizini qeyri-dövlət tikinti müəssisələri yerinə yetirmişlər.