Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

İctimai iaşə2018-ci ilin yanvar-mart aylarında ictimai iaşə dövriyyəsi əvvəlki ilin müfaviq dövrü ilə müqayisədə real ifadədə 3,6 faiz artaraq 205,3 milyon manat olmuşdur. Dövriyyənin 45,8 faizi hüquqi şəxs statuslu müəssisələrin, 54,2 faizi isə bu sahədə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fərdi sahibkarların payına düşmüşdür. Hesabat dövründə hüquqi şəxs statuslu müəssisələrdə dövriyyə 2017-ci ilin yanvar-mart aylarına nisbətən 21,0 faiz artaraq 94,0 milyon manat təşkil etmişdir.