Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Sənayenin inkişafı haqqında2011-ci ilin yanvar-aprel aylarında sənayedə fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektləri tərəfindən 8,8 milyard manatlıq məhsul istehsal olunmuş və xidmətlər göstərilmişdir. Ãœmumi istehsalın 91,8 faizi sənaye mallarının istehsalı, 8,2 faizi isə sənaye xarakterli xidmətlərin hesabına yaradılmışdır. Sənayenin qeyri-dövlət müəssisələri tərəfindən 7,0 milyard manatlıq və ya ümumi istehsalın 80,2 faizi qədər, dövlət müəssisələri tərəfindən isə 1,7 milyard manatlıq sənaye məhsulu istehsal olunmuş və xidmətlər göstərilmişdir. Yanvar-aprel aylarında istehlakçılara 8790,0 milyon manatlıq və ya bütün sənaye istehsalının 100,2 faizi qədər sənaye məhsulu göndərilmişdir. Eyni zamanda 2011-ci il may ayının əvvəlinə sənaye müəssisələrinin anbarlarında 161,0 milyon manatlıq hazır məhsul ehtiyatı olmuşdur. Sənaye müəssisələrinin anbarlarında başqa müəssisələrdən alınmış və satış üçün nəzərdə tutulmuş 8,9 milyon manat məbləğində digər mallar da olmuşdur.