Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

İctimai iaşə2018-ci ilin yanvar-iyull aylarında ictimai iaşə dövriyyəsi əvvəlki ilin müfaviq dövrü ilə müqayisədə real ifadədə 5,4 faiz artaraq 536,6 milyon manat olmuşdur. Dövriyyənin 48,0 faizi hüquqi şəxs statuslu müəssisələrin, 52,0 faizi isə bu sahədə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fərdi sahibkarların payına düşmüşdür. Hesabat dövründə hüquqi şəxs statuslu müəssisələrdə dövriyyə 2017-ci ilin yanvar-iyul aylarına nisbətən 16,9 faiz artaraq 257,6 milyon manat təşkil etmişdir.