Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Nəqliyyat və rabitə müəssisələrində işçilərin sayı və orta aylıq əmək haqqı2011-ci ildə yanvar-mart aylarında şəhərin nəqliyyat müəssisələrində çalışan işçilərin orta siyahı sayı 44,9 min nəfər olmuşdur ki, bu da əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 14,1 min nəfər və ya 23,9 faiz az olmuşdur. Çalışanların orta aylıq əmək haqqı isə 26,7 faiz artaraq 494,1 manat təşkil etmişdir. 2011-ci ilin yanvar-mart aylarında rabitə müəssisələrində çalışan işçilərin orta siyahı sayı 16,0 min nəfər olmuşdur ki, onların orta aylıq əmək haqqı əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən 20,0 faiz artaraq 757,2 manat təşkil etmişdir. Cari ilin yanvar-mart aylarında dövlət sektorunda çalışanların orta aylıq əmək haqqı 460,5 manat olmuşdur, bu da əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 6,6 faiz artmışdır. Qeyri-dövlət bölməsində çalışan rabitə işçilərinin orta aylıq əmək haqqı 1144,0 manat təşkil etmişdir.