Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

İctimai iaşə2018-ci ilin yanvar-avqust aylarında ictimai iaşə dövriyyəsi əvvəlki ilin müfaviq dövrü ilə müqayisədə real ifadədə 6,5 faiz artaraq 623,9 milyon manat olmuşdur. Dövriyyənin 47,8 faizi hüquqi şəxs statuslu müəssisələrin, 52,2 faizi isə bu sahədə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fərdi sahibkarların payına düşmüşdür. Hesabat dövründə hüquqi şəxs statuslu müəssisələrdə dövriyyə 2017-ci ilin yanvar-avqust aylarına nisbətən 14,2 faiz artaraq 298,2 milyon manat təşkil etmişdir.