Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Sənayenin inkişafı haqqında2018-ci ildə sənayedə istehsal olunmuş malların və göstərilmiş xidmətlərin həcmi əvvəlki illə müqayisədə 0,7 faiz artaraq 41,6 milyard manat təşkil etmişdir. Sənaye məhsulunun 82,5 faizi mədənçıxarma, 15,6 faizi emal, 1,4 faizi elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı, 0,5 faizi isə su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı sektorlarında istehsal olunmuşdur. Sənayedə qeyri-dövlət sektorunun payı 84,5 faiz olmuşdur. İstehsalın ümumi həcmində sənaye məhsulunun payı 90,1 faiz, xidmətlərin göstərilməsi isə 9,9 faiz təşkil etmişdir. İstehsal edilmiş məhsulun böyük hissəsi istehlakçılara göndərilmiş, əvvəlki dövrlərdə yaranmış ehtiyatlar da nəzərə alınmaqla sənaye müəssisələrinin anbarlarında 01 yanvar 2019-cu il vəziyyətinə 255,2 milyon manatlıq hazır məhsul ehtiyatı olmuşdur. Sənaye müəssisələrinin anbarlarında başqa müəssisələrdən alınmış və satış üçün nəzərdə tutulmuş 28,9 milyon manat məbləğində digər məhsullar da mövcud olmuşdur.