Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Məhsul bazarı haqqında2018-ci ildə ticarət dövriyyəsinin həcmi 2017-ci illə müqayisədə 3,8 faiz artaraq 20797,3 milyon manat olmuşdur. Ticarət şəbəkəsində satılmış ərzaq məhsulları, içkilər və tütün məmulatlarının dəyəri əvvəlki illə müqayisədə 3,4 faiz artaraq 10074,7 milyon manata, qeyri-ərzaq məhsullarının həcmi isə 4,2 faiz artaraq 10722,6 milyon manata bərabər olmuşdur. İstehlak məhsullarının 23,6 faizi hüquqi şəxs statuslu müəssisələrdə, 64,0 faizi fərdi sahibkarlara məxsus Hesabat ilində elektron qaydada pərakəndə ticarət şəbəkəsində 36,6 milyon manatlıq və ya əvvəlki ilə nisbətən müqayisəli qiymətlərlə 20,4 faiz az istehlak məhsulları satılmışdır. Satışın bu növü vasitəsilə qeyri-ərzaq məhsulları realizə olunmuşdur.