Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

İctimai iaşə2019-cu ilin yanvar ayında iaşə dövriyyəsi əvvəlki ilin müfaviq dövrü ilə müqayisədə real ifadədə 4,2 faiz artaraq 65,7 milyon manat olmuşdur. Dövriyyənin 49,6 faizi hüquqi şəxs statuslu müəssisələrin, 50,4 faizi isə bu sahədə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fərdi sahibkarların payına düşmüşdür. Hesabat dövründə hüquqi şəxs statuslu müəssisələrdə dövriyyə 2018-ci ilin yanvar ayına nisbətən 12,4 faiz artaraq 32,6 milyon manat təşkil etmişdir.