Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

İctimai iaşə2019-cu ilin yanvar-aprel aylarında iaşə dövriyyəsi əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə real ifadədə 4,1 faiz artaraq 283,2 milyon manat olmuşdur. Dövriyyənin 43,8 faizi hüquqi şəxs statuslu müəssisələrin, 56,2 faizi isə bu sahədə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fərdi sahibkarların payına düşmüşdür. Hesabat dövründə hüquqi şəxs statuslu müəssisələrdə dövriyyə 2018-ci ilin yanvar-aprel aylarına nisbətən 11,4 faiz azalaraq 124,1 milyon manat təşkil etmişdir.