Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

İctimai iaşə2019-cu ilin yanvar-may aylarında iaşə dövriyyəsi əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə real ifadədə 4,5 faiz artaraq 369,3 milyon manat olmuşdur. Dövriyyənin 43,3 faizi hüquqi şəxs statuslu müəssisələrin, 56,7 faizi isə bu sahədə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fərdi sahibkarların payına düşmüşdür. Hesabat dövründə hüquqi şəxs statuslu müəssisələrdə dövriyyə 2018-ci ilin yanvar-may aylarına nisbətən 17,6 faiz azalaraq 159,8 milyon manat təşkil etmişdir.