Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Tikintinin əsas göstəriciləri2019-cu ilin yanvar-oktyabr aylarında tikinti müəssisələri tərəfindən yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin 65,6 faizini tikinti, yenidənqurma və genişləndirmə, 8,9 faizini əsaslı təmir, 4,9 faizini cari təmir, 20,6 faizini isə sair tikinti işləri təşkil etmişdir. Ümumi inşaat işlərinin 84,5 faizini qeyri-dövlət tikinti müəssisələri yerinə yetirmişlər.