Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Sənayenin inkişafı haqqında2020-ci ilin yanvar-aprel aylarında sənayedə istehsal olunmuş malların və göstərilmiş xidmətlərin həcmi 10,6 milyard manat təşkil etmişdir. Sənaye məhsulunun 76,1 faizi mədənçıxarma, 21,0 faizi emal, 2,2 faizi elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı, 0,7 faizi isə su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı sektorlarında istehsal olunmuşdur. Sənayedə qeyri-dövlət sektorunun payı 78,7 faiz olmuşdur. İstehsalın ümumi həcmində sənaye məhsulunun payı 85,0 faiz, sənaye xarakterli xidmətlərin göstərilməsi isə 15,0 faiz təşkil etmişdir. İstehsal edilmiş məhsulun böyük hissəsi istehlakçılara göndərilmiş, əvvəlki dövrlərdə yaranmış ehtiyatlar da nəzərə alınmaqla sənaye müəssisələrinin anbarlarında 01 may 2020-ci il vəziyyətinə 257,4 milyon manatlıq hazır məhsul ehtiyatı olmuşdur. Sənaye müəssisələrinin anbarlarında başqa müəssisələrdən alınmış və satış üçün nəzərdə tutulmuş 74,6 milyon manat məbləğində digər məhsullar da mövcud olmuşdur.