Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

İctimai iaşə2021-ci ildə ictimai iaşə dövriyyəsi 2020-ci illə müqayisədə 29,2 faiz artaraq 643,6 milyon manat olmuşdur. Hüquqi şəxslər üzrə dövriyyə 483,1 milyon manat olmuşdur ki, bu da ümumi dövriyyənin 75,1 faizini təşkil etmişdir.