Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Nəqliyyat və rabitə müəssisələrində işçilərin sayı və orta aylıq əmək haqqı2010-cu ilin yanvar-aprel aylarında nəqliyyat müəssisələrində siyahı tərkibində olan işçilərin orta sayı əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 471 nəfər və ya 0,8 faiz çoxalaraq 58,9 min nəfər təşkil etmişdir. İşçilərin orta aylıq əmək haqqı əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 0,4 faiz azalaraq 392,7 manat olmuşdur. Bu da əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 1,7 manat çox olmuşdur. Rabitə müəssisələrində siyahı tərkibində olan işçilərin orta sayı 52,0 faiz artaraq 15,8 min nəfər, bir işçinin orta aylıq əmək haqqı əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 4,2 faiz azalaraq 642,5 manat olmuşdur. Cari ilin yanvar-aprel aylarında dövlət sektorunda çalışanların orta aylıq əmək haqqı 445,6 manat olmuşdur, bu da əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 14,9 faiz artmışdır. Qeyri-dövlət bölməsində çalışan rabitə işçilərinin orta aylıq əmək haqqı 894,5 manat təşkil etmişdir.