Makroiqtisadi göstəricilər (2018-ci ilin yanvar-may ayları)... Ətraflı

03.07.2018

Göstəricinin adı 2018-ci ilin yanvar-may ayları faktiki 2018-ci ilin yanvar-may aylarının 2017-ci ilin yanvar-may aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün
2017-ci ilin yanvar-may aylarının 2016-cı ilin yanvar-may aylarına nisbətən, faizlə
Sənaye məhsulu, milyon manat 16 743,8 100,0 94,7
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər,milyon manat 4 669,2 85,4 99,4
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə 3 229,4 82,4 103,6
Yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin həcmi, milyon manat 2 204,4 96,5 120,1
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 7 636,2 103,0 102,5
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər 1 980,7 102,0 97,5
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq nominal əmək haqqı manat (2018-ci ilin yanvar-aprel aylarında) 789,0 101,7 108,4
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2018-ci il iyunun 1-nə, nəfər) 19 215 128,4 127,1
İstehlak qiymətlərinin indeksi - 103,4 114,0
 
Arxiv