Makroiqtisadi göstəricilər (2018-ci ilin yanvar-iyun ayları)... Ətraflı

06.08.2018

Göstəricinin adı 2018-ci ilin yanvar-iyun ayları faktiki 2018-ci ilin yanvar-iyun aylarının 2017-ci ilin yanvar-iyun aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün
2017-ci ilin yanvar-iyun aylarının 2016-cı ilin yanvar-iyun aylarına nisbətən, faizlə
Sənaye məhsulu, milyon manat 20 514,2 100,3 94,3
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər,milyon manat 4 466,3 76,5 103,6
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə 2 845,4 73,5 103,5
Yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin həcmi, milyon manat 2 676,4 97,0 115,7
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 9 505,8 102,8 102,3
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər 2 372,9 102,1 99,4
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq nominal əmək haqqı manat (2018-ci ilin yanvar-may aylarında) 790,6 102,1 107,4
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2018-ci il iyulun 1-nə, nəfər) 19 274 113,7 111,3
İstehlak qiymətlərinin indeksi - 103,3 114,0
 
Arxiv