Makroiqtisadi göstəricilər (2017-ci ilin yanvar-may ayları)... Ətraflı

30.06.2017

Göstəricinin adı 2017-ci ilin yanvar-may ayları faktiki, milyon manat 2017-ci ilin yanvar-may ayları 2016-cı ilin yanvar-may aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün
2016-cı ilin yanvar-may ayları 2015-ci ilin yanvar-may aylarına nisbətən,faizlə
Sənaye məhsulu, milyon manat 13 186,8 94,7 100,3
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, milyon manat 5 298,1 99,4 95,6
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə 3 797,8 103,6 90,7
Yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin həcmi, milyon manat 2 262,0 120,1 94,6
Nəqliyyat xidmətlərinin həcmi, milyon manat 13 915 101,7 101,0
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi, milyon manat 628,4 103,2 110,8
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 7 160,0 102,5 101,6
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 1 892,7 97,5 103,4
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq nominal əmək haqqı, manat (2017-ci ilin yanvar-aprel aylarında) 776,1 108,4 112,5
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2017-ci il iyunun 1-nə, nəfər) 16 696 111,6 127,1
İstehlak qiymətlərinin indeksi - 114,0 110,4
 
Arxiv