Makroiqtisadi göstəricilər (2017-ci ilin yanvar-noyabr ayları)... Ətraflı

26.12.2017

Göstəricinin adı 2017-ci ilin yanvar-noyabr ayları faktiki, milyon manat 2017-ci ilin yanvar-noyabr ayları 2016-cı ilin yanvar-noyabr aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün
2016-cı ilin yanvar-noyabr ayları 2015-ci ilin yanvar-noyabr aylarına nisbətən,faizlə
Sənaye məhsulu, milyon manat 29 929,3 96,3 99,4
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, milyon manat 12 331,2 96,7 94,7
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə 8 841,9 97,9 95,8
Yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin həcmi, milyon manat 5 130,1 104,0 106,6
Avtomobil nəqliyyatı ilə yük daşınması, min ton 53 021,2 101,6 101,9
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi, milyon manat 1 486,4 104,5 103,8
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 16 601,0 102,9 102,5
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 4 553,0 100,0 99,8
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq nominal əmək haqqı, manat (2017-ci ilin yanvar-oktyabr aylarında) 782,9 106,7 111,6
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2017-ci il dekabrın 1-nə, nəfər) 17 889 119,6 124,8
İstehlak qiymətlərinin indeksi (avqust ayında) - 113,2 111,2
 
Arxiv