Makroiqtisadi göstəricilər (2017-ci ilin yanvar-aprel ayları)... Ətraflı

30.05.2017

Göstəricinin adı 2017-ci ilin yanvar-aprel ayları faktiki, milyon manat 2017-ci ilin yanvar-aprel ayları 2016-cı ilin yanvar-aprel aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün
2016-cı ilin yanvar-aprel ayları 2015-ci ilin yanvar-aprel aylarına nisbətən,faizlə
Sənaye məhsulu, milyon manat 10 557,8 94,4 99,5
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, milyon manat 4 233,0 99,3 97,7
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə 3 018,7 102,9 90,0
Yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin həcmi, milyon manat 1 766,4 119,0 100,1
Nəqliyyat xidmətlərinin həcmi, milyon manat 1 891,3 115,2 90,6
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi, milyon manat 498,8 102,2 110,8
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 5 646,0 102,0 102,9
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 1 588,5 97,1 102,3
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq nominal əmək haqqı, manat (2017-ci ilin yanvar-mart aylarında) 763,9 107,4 112,8
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2017-ci il mayın 1-nə, nəfər) 16 411 111,3 126,1
İstehlak qiymətlərinin indeksi - 100,4 109,9
 
Arxiv