Makroiqtisadi göstəricilər (2017-ci ilin yanvar-sentyabr ayları)... Ətraflı

31.10.2017

Göstəricinin adı 2017-ci ilin yanvar-sentyabr ayları faktiki, milyon manat 2017-ci ilin yanvar-sentyabr ayları 2016-cı ilin yanvar-sentyabr aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün
2016-cı ilin yanvar-sentyabr ayları 2015-ci ilin yanvar-sentyabr aylarına nisbətən,faizlə
Sənaye məhsulu, milyon manat 24 003,1 94,9 100,1
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, milyon manat 8 572,6 103,1 93,7
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə 5 899,2 106,1 92,0
Yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin həcmi, milyon manat 4 169,9 106,6 111,2
Avtomobil nəqliyyatı ilə yük daşınması, min ton 43 381 101,6 101,9
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi, milyon manat 1 175,8 107,6 104,9
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 13 378,1 102,7 102,7
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 3 627,9 100,1 99,5
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq nominal əmək haqqı, manat (2017-ci ilin yanvar-avqust aylarında) 782,0 108,3 110,6
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2017-ci il oktyabrın 1-nə, nəfər) 17 422 115,5 127,8
İstehlak qiymətlərinin indeksi (avqust ayında) - 113,7 109,9
 
Arxiv