Makroiqtisadi göstəricilər (2018-ci ilin yanvar-noyabr ayları)... Ətraflı

26.12.2018

Göstəricinin adı 2018-ci ilin yanvar-noyabr ayları faktiki 2018-ci ilin yanvar-noyabr ayları 2017-ci ilin yanvar-noyabr aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün
2017-ci ilin yanvar-noyabr ayları 2016-cı ilin yanvar-noyabr aylarına nisbətən, faizlə
Sənaye məhsulu, milyon manat 38 450,8 100,2 96,3
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər,milyon manat 11 031,6 86,5 96,7
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə 7 394,5 80,9 97,9
Yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin həcmi, milyon manat 5 499,0 106,5 104,0
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 17 568,6 103,4 102,9
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər 4 806,8 102,9 100,0
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq nominal əmək haqqı manat (2018-ci ilin yanvar-oktyabr aylarında) 783,4 100,1 106,7
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2018-ci il dekabrın 1-nə, nəfər) 16 603 92,8 119,5
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 102,9 113,2
 
Arxiv