Makroiqtisadi göstəricilər (2018-ci ilin yanvar-sentyabr ayları)... Ətraflı

31.10.2018

Göstəricinin adı 2018-ci ilin yanvar-sentyabr ayları faktiki 2018-ci ilin yanvar-sentyabr aylarının 2017-ci ilin yanvar-sentyabr aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün
2017-ci ilin yanvar-sentyabr aylarının 2016-cı ilin yanvar-sentyabr aylarına nisbətən, faizlə
Sənaye məhsulu, milyon manat 31 182,2 100,9 94,9
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər,milyon manat 6 918,8 80,9 103,1
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə 4 183,7 71,2 106,1
Yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin həcmi, milyon manat 4 269,8 102,4 106,6
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 14 188,7 103,3 102,7
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər 3 816,5 102,6 100,1
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq nominal əmək haqqı manat (2018-ci ilin yanvar-avqust aylarında) 787,3 100,7 108,3
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2018-ci il oktyabrın 1-nə, nəfər) 18 104,0 103,9 115,5
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 103,2 113,7
 
Arxiv