Makroiqtisadi göstəricilər (2021-ci ilin yanvar-sentyabr ayları)... Ətraflı

03.11.2021

Göstəricinin adı 2021-ci ilin yanvar-sentyabr ayları faktiki 2021-ci ilin yanvar-sentyabr ayları 2020-ci ilin yanvar-sentyabr aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün
2020-ci ilin yanvar-sentyabr ayları 2019-cu ilin yanvar-sentyabr aylarına nisbətən, faizlə
Sənaye məhsulu, milyon manat 29 693,4 100,9 95,4
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər,milyon manat 6 002,8 89,8 106,3
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə 3 200,6 97,7 106,9
Yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin həcmi, milyon manat 5 338,4 110,0 106,2
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 17 017,4 103,9 100,1
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 3 167,9 105,6 70,9
Orta aylıq nominal əmək haqqı, manat 943,3 *) 100,5 99,9
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 104,8 102,5

*) 2021-ci ilin yanvar-avqust aylarında

 
[-1-] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115