Makroiqtisadi göstəricilər (2019-cu ilin yanvar-mart ayları)... Ətraflı

01.05.2019

Göstəricinin adı 2019-cu ilin yanvar-mart ayları faktiki 2019-cu ilin yanvar-mart ayları 2018-ci ilin yanvar-mart aylarına nisbət, faizlə Məlumat üçün
2018-ci ilin yanvar-mart ayları 2017-ci ilin yanvar-mart aylarına nisbət, faizlə
Sənaye məhsulu, milyon manat 9 828,0 103,5 101,3
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər,milyon manat 2 155,4 98,3 75,0
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə 1 338,5 88,1 70,0
Yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin həcmi, milyon manat 1 195,3 105,8 93,1
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 4 924,5 103,0 103,2
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər 1 288,7 100,5 100,6
Orta aylıq nominal əmək haqqı, manat 794,1 *) 106,5 101,1
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2019-cu il 01 aprel vəziyyətinə, nəfər) 18 658 97,5 118,5
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 102,4 104,1

*) 2019-cu ilin yanvar-fevral aylarında

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 [-10-] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115