Makroiqtisadi göstəricilər (2011-ci ilin yanvar-iyul ayları)

19.08.2011

  2011-ci ilin yanvar-iyul ayları faktiki, milyon manat2011-ci ilin yanvar-iyul ayları 2010-cu ilin yanvar-iyul aylarına nisbətən, faizləMəlumat üçün
2010-cu ilin yanvar-iyulu 2009-cu ilin yanvar-iyuluna nisbətən, faizlə
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 16230.3 97.2*) 102.9
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 1899.7 123.8 117.3
Əsas kapitala yönəldilmiş ümumi investisiyadan tikinti-quraşdırma işləri 419.2 101.2 103.9
Öz gücləri ilə yerinə yetirilən podrat işlərinin həcmi 1994.4 137.0 145.5
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 79.2**) 101.2 101.5
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 618.3 110.3***) 130.9
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 4503.2 103.6 115.3
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 1697.5 103.1 111.4
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat(2011-ci ilin yanvar-iyun aylarında) 504.6 113.2 106.8
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2011-ci il avqustun 1-nə, nəfər) 13307 105.4 105.1
İstehlak qiymətlərinin indeksi - 110.1 102.1
*) fiziki həcm indeksi
**) fiziki şəxslərin-fərdi sahibkarların fəaliyyəti nəzərə alınmaqla
***) müqayisəli qiymətlərlə
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 [-100-] 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115