Makroiqtisadi göstəricilər (2011-ci ilin yanvar-iyun ayları)

22.07.2011

  2011-ci ilin yanvar-iyun ayları faktiki, milyon manat2011-ci ilin yanvar-iyun ayları 2010-cu ilin yanvar-iyun aylarına nisbətən, faizləMəlumat üçün
2010-cu ilin yanvar-iyunu 2009-cu ilin yanvar-iyuna nisbətən, faizlə
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 14082.5 97.9*) 102.5
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 1496.5 113.8 121.5
Əsas kapitala yönəldilmiş ümumi investisiyadan tikinti-quraşdırma işləri 305.3 82.8 120.4
Öz gücləri ilə yerinə yetirilən podrat işlərinin həcmi 1534.0 144.8 138.4
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 67.9**) 102.1 100.5
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 522.1 114.3***) 128.3
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 3819.1 107.7 117.0
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 1462.8 103.9 110.0
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat (2011-ci ilin yanvar-may aylarında) 501.3 113.6 106.7
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2011-ci il iyulun 1-nə, nəfər) 13253 104.8 106.3
İstehlak qiymətlərinin indeksi - 110.3 102.0
*) fiziki həcm indeksi
**) fiziki şəxslərin-fərdi sahibkarların fəaliyyəti nəzərə alınmaqla
***) müqayisəli qiymətlərlə
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 [-101-] 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115