Makroiqtisadi göstəricilər (2011-ci ilin yanvar-aprel ayları)

23.05.2011

  2011-ci ilin yanvar-aprel ayları faktiki, milyon manat2011-ci ilin yanvar-aprel ayları 2010-cu ilin yanvar-aprel aylarına nisbətən, faizləMəlumat üçün
2010-cu ilin yanvar-apreli 2009-cu ilin yanvar-aprelinə nisbətən, faizlə
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 8775.7 98.1*) 104.5
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 944.2 123.7 114.1
Əsas kapitala yönəldilmiş ümumi investisiyadan tikinti-quraşdırma işləri 185.2 83.8 122.9
Öz gücləri ilə yerinə yetirilən podrat işlərinin həcmi 856.1 134.6 118.7
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 45.5**) 103.2 100.8
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 356.9 119.3***) 125.3
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 2493.8 103.8 117.5
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 980.1 105.0 105.6
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat (2011-ci ilin yanvar-mart aylarında) 495.8 112.1 105.3
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2011-ci il mayın 1-nə, nəfər) 12991 102.7 109.9
İstehlak qiymətlərinin indeksi - 109.8 101.4
*) fiziki həcm indeksi
**) fiziki şəxslərin-fərdi sahibkarların fəaliyyəti nəzərə alınmaqla
***) müqayisəli qiymətlərlə
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 [-103-] 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115