Makroiqtisadi göstəricilər (2011-ci ilin yanvar-mart ayları)

21.04.2011

  2011-ci ilin yanvar-mart ayları faktiki, milyon manat2011-ci ilin yanvar-mart ayları 2010-cu ilin yanvar-mart aylarına nisbətən, faizləMəlumat üçün
2010-cu ilin I rübü 2009-cu ilin I rübünə nisbətən, faizlə
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 6636.1 98.7*) 106.3
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 671.9 120.9 110.4
Əsas kapitala yönəldilmiş ümumi investisiyadan tikinti-quraşdırma işləri 121.1 84.8 92.1
Öz gücləri ilə yerinə yetirilən podrat işlərinin həcmi 603.3 131.6 110.1
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 34.2**) 103.9 104
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 267.6 124.9***) 123.8
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 1890.8 108 113.2
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 728.9 105.6 110.7
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat (2011-ci ilin yanvar-fevral aylarında) 481.8 114.1 102.9
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2011-ci il aprelin 1-nə, nəfər) 12860 101.2 111.4
İstehlak qiymətlərinin indeksi - 109.8 101.4
*) fiziki həcm indeksi
**) fiziki şəxslərin-fərdi sahibkarların fəaliyyəti nəzərə alınmaqla
***) müqayisəli qiymətlərlə
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 [-104-] 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115