Makroiqtisadi göstəricilər (2011-ci ilin yanvar-fevral ayları)

29.03.2011

  2011-ci ilin yanvar-fevral ayları faktiki, milyon manatƏvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən,faizlə
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 4294.7 99.2*
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 511.5 132.6
Əsas kapitala yönəldilmiş ümumi investisiyadan tikinti-quraşdırma işləri 109.2 108.5
Öz gücləri ilə yerinə yetirilən podrat işlərinin həcmi 343.1 119.4
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 22.7** 104.4
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 164.7 117.9***
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 1218.4 108.5
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 475.2 113.6
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat(2011-ci ilin yanvar ayında) 482.6 118.5
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2011-ci il martın 1-nə, nəfər) 12704 100.5
İstehlak qiymətlərinin indeksi - 109.0
*) fiziki həcm indeksi
**) fiziki şəxslərin-fərdi sahibkarların fəaliyyəti nəzərə alınmaqla
***) müqayisəli qiymətlərlə
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 [-105-] 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115