Makroiqtisadi göstəricilər (2010-cu ilin yanvar-dekabr ayları )

25.01.2011

  2010-cu ilin yanvar-dekabr ayları faktiki, milyon manatƏvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən,faizlə
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 24732.5 101.7*
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 3607.5 155.7
Əsas kapitala yönəldilmiş ümumi investisiyadan tikinti-quraşdırma işləri 1070.2 172.3
Öz gücləri ilə yerinə yetirilən podrat işlərinin həcmi 2935.5 130.3
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 136.1** 101.9
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 1083.0 119.2***
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 6815.8 109.6
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 3118.1 110.1
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat(2010-cu ilin yanvar-noyabr aylarında) 458.7 108.9
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2011-ci il yanvarın 1-nə, nəfər) 12528 101.0
İstehlak qiymətlərinin indeksi - 102.9
*) fiziki həcm indeksi
**) fiziki şəxslərin-fərdi sahibkarların fəaliyyəti nəzərə alınmaqla
***) müqayisəli qiymətlərlə
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 [-107-] 108 109 110 111 112 113 114 115