Makroiqtisadi göstəricilər (2019-cu ilin yanvar-fevral ayları)... Ətraflı

02.04.2019

Göstəricinin adı 2019-cu ilin yanvar-fevral ayları faktiki 2019-cu ilin yanvar-fevral ayları 2018-ci ilin yanvar-fevral aylarına nisbət, faizlə Məlumat üçün
2018-ci ilin yanvar-fevral ayları 2017-ci ilin yanvar-fevral aylarına nisbət, faizlə
Sənaye məhsulu, milyon manat 6 384,0 103,7 101,0
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər,milyon manat 1295,0 86,2 67,3
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə 765,9 68,5 72,8
Yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin həcmi, milyon manat 695,1 114,9 72,8
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 2 984,6 103,3 103,1
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər 834,4 100,8 100,9
Orta aylıq nominal əmək haqqı, manat 799,0 *) 104,6 101,7
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2019-cu il 01 mart vəziyyətinə, nəfər) 10 193 53,3 120,1
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 102,2 104,8

*) 2019-cu ilin yanvar ayında

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [-11-] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115