Makroiqtisadi göstəricilər (2010-cu ilin yanvar-sentyabr ayları)

25.10.2010

  2010-cu ilin yanvar-sentyabr ayları faktiki, milyon manatƏvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən,faizlə
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 18451,5 102,4*)
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 2226,2 140,9
Əsas kapitala yönəldilmiş ümumi investisiyadan tikinti-quraşdırma işləri 745,7 157,1
Öz gücləri ilə yerinə yetirilən podrat işlərinin həcmi 2013,6 152,0
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 101,1**) 101,4
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 774,5 120,5
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 5107,1 114,9
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 2029,6 107,3
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat (2010-cu ilin yanvar-avqust aylarında) 455,9 107,7
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2010-cu il oktyabrın 1-nə, nəfər) 12590 102,4
İstehlak qiymətlərinin indeksi - 102,3
*) fiziki həcm indeksi
**) fiziki şəxslərin-fərdi sahibkarların fəaliyyəti nəzərə alınmaqla
***) müqayisəli qiymətlərlə
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 [-110-] 111 112 113 114 115