Makroiqtisadi göstəricilər (2010-cu ilin yanvar-avqust ayları)

22.09.2010

  2010-cu ilin yanvar-avqust ayları faktiki, milyon manatƏvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən,faizlə
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 16574.3 103.1*)
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 1914.2 129.8
Əsas kapitala yönəldilmiş ümumi investisiyadan tikinti-quraşdırma işləri 588.1 128.6
Öz gücləri ilə yerinə yetirilən podrat işlərinin həcmi 1761.1 152.2
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 89.8**) 101.2
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 673.5 132.6***)
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 4525.8 116.1
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 1809.9 113.0
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat (2010-cu ilin yanvar-iyul aylarında) 455.6 107.1
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2010-cu il sentyabrın 1-nə, nəfər) 12601 103.9
İstehlak qiymətlərinin indeksi - 102.2
*) fiziki həcm indeksi
**) fiziki şəxslərin-fərdi sahibkarların fəaliyyəti nəzərə alınmaqla
***) müqayisəli qiymətlərlə
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 [-111-] 112 113 114 115