Makroiqtisadi göstəricilər (2010-cu ilin yanvar-iyul ayları üzrə)

20.08.2010

  2010-cu ilin yanvar-iyul ayları faktiki, milyon manatƏvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən, faizlə
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 14714.7 102.9*)
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 1573.0 117.3
Əsas kapitala yönəldilmiş ümumi investisiyadan tikinti-quraşdırma işləri 448.4 103.9
Öz gücləri ilə yerinə yetirilən podrat işlərinin həcmi 1457.9 145.5
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 78.3**) 101.5
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 575.8 130.9***)
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 3958.4 115.3
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 1577.4 111.4
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat (2010-cu ilin yanvar-iyun aylarında) 454.5 106.8
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2010-cu il avqustun 1-nə, nəfər) 12626 105.1
İstehlak qiymətlərinin indeksi - 102.1
*) fiziki həcm indeksi
**) fiziki şəxslərin-fərdi sahibkarların fəaliyyəti nəzərə alınmaqla
***) müqayisəli qiymətlərlə
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 [-112-] 113 114 115