Makroiqtisadi göstəricilər

21.07.2010

  2010-cu ilin yanvar-iyun ayları faktiki, milyon manat Əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən,faizlə
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 12865.5 102.5*)
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 1330.3 121.5
Əsas kapitala yönəldilmiş ümumi investisiyadan tikinti-quraşdırma işləri 380.8 120.4
Öz gücləri ilə yerinə yetirilən podrat işlərinin həcmi 1059.8 138.4
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 66.5**) 100.5
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 478.5 128.3
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 3353.0 117.0
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 1350.3 110.0
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat(2010-cu ilin yanvar-may aylarında) 454.1 106.7
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2010-cu il iyulun 1-nə, nəfər) 12644 106.3
İstehlak qiymətlərinin indeksi - 102.0
*) fiziki həcm indeksi
**)fiziki şəxslərin-fərdi sahibkarların fəaliyyəti nəzərə alınmaqla
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 [-113-] 114 115