Makroiqtisadi göstəricilər

22.06.2010

 2010-cu ilin yanvar-aprel ayları faktiki, milyon manatƏvvəlki ilin müvafiq dövrünənisbətən,faizlə
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 8729.8 104.5*)
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 43.8**) 100.8
Rabitə xidmətlərinin həcmi 312.5 125.3
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 788.4 114.1
Əsas kapitala yönəldilmiş ümumi investisiyadan tikinti-quraşdırma işləri 243.9 122.9
Öz gücləri ilə yerinə yetirilən podrat işlərinin həcmi 636.6 118.7
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 2175.2 117.5
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 899.9 105.6
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat (2010-cu ilin yanvar-mart aylarında) 443.9 105.3
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2010-cu il mayın 1-nə, nəfər) 12650 109.9
İstehlak qiymətlərinin indeksi - 101.6
*) fiziki həcm indeksi
**) fiziki şəxslərin-fərdi sahibkarların fəaliyyəti nəzərə alınmaqla
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 [-114-] 115