Makroiqtisadi göstəricilər

22.06.2010

   2010-cu ilin yanvar-may ayları faktiki, milyon manat Əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən,faizlə
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 11066.6 103.1*)
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 1124.0 138.0
Əsas kapitala yönəldilmiş ümumi investisiyadan tikinti-quraşdırma işləri 346.9 143.3
Öz gücləri ilə yerinə yetirilən podrat işlərinin həcmi 841.6 128.7
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 55.5**) 101.4
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 392.2 125.1
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 2768.3 118.5
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 1133.5 107.5
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat (2010-cu ilin yanvar-aprel aylarında) 452.4 106.4
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2010-cu il iyunun 1-nə, nəfər) 12660 108.2
İstehlak qiymətlərinin indeksi - 98.9
*) fiziki həcm indeksi
**) fiziki şəxslərin-fərdi sahibkarların fəaliyyəti nəzərə alınmaqla
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 [-115-]